Amit nyújtunk – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Amit nyújtunk:

Az ElaFani Magánóvodában Újpesten, Nyugodt, családias környezetben, kis létszámú csoportban várjuk az óvodába készülő gyermekeket.Elkötelezetten dolgozunk azon, hogy egy vidám, boldog gyermekkort adjunk a ránk bízott gyerekeknek.


 

Egész napos angol környezet

„A kétnyelvűség csodálatos hatással van a gyermek fejlődésben lévő agyműködésére. Bizonyíték van arra, hogy egy második nyelv tanulása az élet korai szakaszában az agyfejlődést előnyösen befolyásolja. Így például az ilyen gyermekek nagyobb megismerő erővel rendelkeznek, […] könnyebben tanulnak harmadik nyelvet, jobb a memóriájuk és a nyelvet kreatívabban használják.” Steiner, Naomi – Hayes, Susan L. (2008):7 Steps to Raising a Bilingual Child.

 

Egy másik nyelv használata, egy másik kultúra megismerése, az újra és ismeretlenre való nyitottság támogatása a gyermekekben, óvodánk egyik fontos célkitűzése. Ezért az angol nyelvvel való ismerkedés és annak elsajátítása nagy hangsúlyt kap óvodánkban a magyar nyelvi nevelés mellett.

Magánóvodánkban Újpest szívében a kiscsoportos és nagycsoportos gyermekek az egész napot kétnyelvű környezetben töltik, az angol nyelvvel tehát a teljes nap folyamán találkoznak onnantól kezdve, hogy megérkeznek reggel az óvodába (étkezések, mosdóhasználat, öltöztetés, udvari játék). A csoportokban magyarul és angolul nevelő óvodapedagógusok biztosítják a gyermekek számára a nyugodt és szeretetteljes környezetet. Az irányított foglalkozások magyar és angol nyelven is zajlanak, így az óvodai nevelés minden területén jelen van a két nyelv (játék, munka jellegű tevékenységek, tanulás, mese-vers, mozgás, ének-zene-énekes játék, külső világ tevékeny megismerése, ábrázolás-kézimunka), így az angolt játékba ágyazottan, közös énekléssel, mondókázással sajátítják el. Az idegen nyelv hallása és használata ezáltal természetessé válik számukra, a mindennapok során a magyar és angol szókincset könnyedén és kreatívan használják.
 

Sok mozgás:

A mai rohanó világban komoly feladatot jelent, hogy gyermekeink napi programja között rendszeresen megjelenjen a sport. Fontos, hogy már ebben az életkorban megismerhessék a kicsik a mozgás örömét és annak meghatározó szerepét testi és értelmi képességeik fejlődése érdekében.

Magánóvodánkban kitűntetett szerepet kap a mozgásfejlesztés. Olyan játékos feladatokkal igyekszünk fejleszteni a gyerekek mozgáskultúráját, melyek segítségével a testmozgás életük részévé, testi-szellemi fejlődésük meghatározó elemévé válik. A mindennapos torna nálunk napi közös program. A mozgás szabad levegőn történő megvalósulásában nagy szerepe van 2500 m2 nagyságú udvarunknak, mely számtalan mozgásformához, tevékenységhez kínál lehetőséget. Mivel a mai gyerekek egyre kevesebb időt töltenek a szabadban, a nagymozgásokat ezen okból kifolyólag is érdemes kültérre szervezni. A futás, ugrálás, mászókázás kiváló eszközei a fejlődésnek.

Az óvodás korosztály nevelésének egyik alapvető feladata a fizikum gondozása, az erő, a gyorsaság, az állóképesség, az egyensúlyérzék, a koordináció, az ügyesség fejlesztése, valamint a keringés, légzés, mely az egészséges életmódra szoktatást segíti elő. Ahhoz, hogy a mozgás, a sport még intenzívebben jelen legyen mindennapjainkban, különböző mozgásos program közül választhatnak a gyerekek.

Ilyenek a judo, manótorna, úszás, modern tánc, alapozó torna, póni lovaglás, korcsolya.

Egyéni bánásmód – Családias légkör:

„A gyermek érdeke mindenekfelett áll.”

Az EleFanni Magánóvoda és Családi Bölcsőde gyermekközpontú, személyiségközpontú, a gyermek szükségleteiből indulunk ki. Pedagógusaink minden szituációban a fent jellemzett pedagógiai elveknek megfelelően fordulnak a gyermekekhez, ezzel biztosítva a legmegfelelőbb bánásmódot. Nevelésünk egyet jelent azzal, hogy segítsük valóra váltani a gyerekek lehetőségeit, keressük titkukat és azt, hogyan tudnak önmaguk lenni. Mindezt kis létszámú csoportokban tesszük, így a gyermekekre, az ő egyéni igényeikre több figyelem jut.

„Minden ember egy-egy csoda, és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie!”

Egészséges étkezés:

„Abból vagy, amit megeszel!”

Magánóvodánk egyik igen fontos feladata az egészséges életmódra nevelés, így a gyerekek táplálkozására is különös gonddal figyelünk. A táplálkozási szokások gyermekkorban alakulnak ki, ilyenkor tanulja meg a helyes ételválasztást, alakul ki a helyes étkezési mód és az étkezés biztonságos, higiénés és kulturális szintje, az egész életre szóló táplálkozási magatartás: gyermekkorban fontos a napi ötszöri étkezés. Intézményünkben négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekeknek. Minőségi alapanyagokból készült ételt és italt fogyaszthatnak, illetve zöldséggel és gyümölccsel gazdagított finomságokkal, reform alapanyagokkal (köles, kusz-kusz) igazodunk a korszerű táplálkozás elvárásaihoz. Gyümölcs-, zöldségnapot iktatunk be óvodai projektjeinkbe, amikor a gyerekekkel együtt készítünk mindenféle salátát és közösen el is fogyasztjuk.

Tudatos környezetvédelemre nevelés:

A környezettudatos nevelés célja, a természeti, az épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása.

A környezeti tudat kialakítására és fejlesztésére több eszköz is létezik. A környezeti nevelés „játszani hív” hiszen az óvodás életkori sajátossága az, hogy játszik, és a játék által ismerkedik a körülötte lévő világgal. Csoportszobánkba természetsarkot rendeztünk be, ahol terráriumban botsáskákról gondoskodunk. Természeti környezetünknek köszönhetően óvodánk udvarát több éves ezüstfenyők díszítik, melyekre télen madáretetőt akasztunk ki, így gondoskodva a kismadarak táplálásáról.

Ösztönözzük, támogatjuk az óvodások élményszerű tapasztalatszerzését, (kirándulások parkokba, múzeumokba, állatkertbe, vadasparkba). Ezek együttesen elősegítik a környezetre figyelő magatartásforma megalapozását.

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében