Magunkról… – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Magunkról…

 

 

Küldetésünk, EleFanni magánovi tenni akaró, sokoldalú kollektívája, óvodánk központi fekvése, nagy udvara, jól felszerelt csoportszobáink segítségével, a szülõk és az óvoda jó kapcsolatára alapítva céltudatosan dolgozunk azért, hogy helyi nevelési programunk legfontosabb célját, a gyermekközpontúság mindenek felettiségét folyamatosan és állandóan megvalósítsuk. Sokoldalú tevékenységi formák biztosításával, biztonságot nyújtó, nyugodt légkörben, a gyermekek egyéniségét tiszteletben tartva nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai,egészséges életmód nevelésre.

 

 

Célunk, hogy a gyermekekből derűs, egészséges lelkű, teljesítményre képes, szeretet adni és kapni tudó, az emberi élet értékeit felismerő és azok szerint élő felnőtt legyen.

A teljes személyiséget fejlesztő, sokoldalú, tervszerű pedagógiai munka a családokkal együttműködve, derűs légkörben, az otthonosság, a védettség biztosításával érzelem-és élmény- gazdag, nyitott és biztonságot nyújtó környezetben, a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez, adottságaihoz, képességeihez igazított bánásmód alkalmazásával valósul meg. Óvodáinkban az ismeretszerzés is a játékos tanulás- tanítás folyamatában valósul meg, építve a kisgyermek eredendő kíváncsiságára, tevékenységi vágyára.

 

 

FELADATUNK, hogy olyan humán légkörben éljünk és dolgozzunk, amelyben a gyermek és felnőtt egyaránt örömét leli, ahol a szeretet természetes, igazi érzésként árad. Szakképzett, magukat folyamatosan fejlesztő óvodapedagógusok játékba ágyazott sokoldalú tevékenységekkel, az óvodások egyéniségét tiszteletben tartva, az egyénenkénti célirányos képességfejlesztést kiemelve nagy hangsúlyt fektetnek az esztétikai nevelésre. Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség és igény szerint végezzék a gyermekek a tevékenységeket.  A nap átfogó és legfőbb tevékenysége a játék. A folyamatos napirendben biztosított a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés lehetősége. Az óvónők alkalmazkodnak az egyes gyermekek önállóságához, képességeihez, tulajdonságaihoz és ebből kiindulva fejlesztik őket. A napirendet jellemzi a biztonságot nyújtó stabilitás és a változtatásokra is lehetőséget adó rugalmasság. A tevékenységeket úgy szervezzük, hogy azok a játék menetét ne zavarják. Nincs sürgetés, csak buzdítás és alkalmazzuk a kivárás módszerét. Kialakított hagyományainkat megőrizve (kirándulások, sportnapok, bábelőadások, közös ünnepek, kiállítások) nyitunk minden újra.

 

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében