Iskola-előkészítő foglalkozás – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Iskola-előkészítő foglalkozás
az EleFanni Magánóvodában


A foglalkozások kezdési időpontja:

2024. január 16. 1700 (kedd) (Jelentkezés meghosszabítva 2024. január 19-ig! Január 23-án még lehet csatlakozni!)

Egyéni felmérések időpontja előzetes egyeztetés alapján történik a jelentkezésnél feltüntetett elérhetőségek egyikén, január első-második hetében.

A program felépítése:

15 alkalom, Heti 2×1,5 óra (várható időpontok: kedd, csütörtök 1700, plusz szombati alkalmak (9:00-12:00 óra):
2024.febr. 10., febr. 24., márc. 9. )

 1. Egyéni, előzetes személyes mérés alkalmával a fejlesztendő területek megfogalmazása, egyéni fejlesztési terv készítése, a mérés eredményéről a szülők tájékoztatása.
 2. Iskola-előkészítő foglalkozások, egyéni fejlettség figyelembevételével, célzott fejlesztéssel.
  Kiemelt terület: KÍNAI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK szervezése, elsősorban azoknak a gyermekeknek, akik a Magyar- Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskolába szeretnék tanulmányaikat folytatni.
 3. Az iskolai felvételhez szükséges ajánlólevél, pedagógiai jellemzés, szakvélemény kiállítása a Kínai- Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola elvárásrendszere szerint.

Jelentkezés:

Jakab József (+36-30/320 7998), elefanniovi@gmail.com

E-mail tárgya: “iskola-előkészítő jelentkezés”, az e-mailben szerepeljen a gyermek neve és születési ideje, szülő(k) elérhetősége.

Előzetes mérés alkalmával vizsgált területek:

Az Oktatási Hivatal által is elismert és elfogadott DIFER mérés alapján: Beszédhanghallás, Írásmozgás koordináció, Relációszókincs, Elemi számolási készség, Tapasztalati következtetés, Tapasztalati összefüggés, Feladathelyzet, Szociális kapcsolatok

Amit nyújtunk:

 • Komplex fejlesztő tevékenységek játékos formában
 • Differenciált fejlesztés- egyéni fejlesztési terv alapján
 • Intézményi ajánlólevél, pedagógiai jellemzés melyet a Kínai- Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola által meghatározott elvárásrendszer alapján fogalmazunk meg
 • Teljeskörű szakmai pedagógiai jellemzés a gyermek erősségeiről és fejlesztendő területeiről
 • Nyelvtanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése
 • Megfelelő tanulási- , viselkedési szokások kialakítása

A program során nagy hangsúlyt fektetünk a sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciák fejlesztésére:

 • Mozgáskoordináció (nagy-, finommozgás) térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás
 • Verbális és képi emlékezet
 • Grafomotoros készségek
 • Auditív és vizuális észlelés, érzékelés: írás, olvasás, számolás készségét erősítik
 • Beszédészlelés, beszédprodukció- idegennyelv tanuláshoz
 • Figyelem, koncentráció
 • Emlékezet, feladattudat, gondolkodás
 • Szociálisan képességek fejlettsége

Azoknak a szülőknek ajánljuk:

 • akik hatékony, közvetlen segítséget akarnak adni gyermeküknek az iskolakezdéshez,
 • akik folyamatosan szeretnék figyelemmel kísérni, hogyan halad gyermekük,
 • akik számára fontos, hogy gyermekük rendelkezzen az iskolakezdéshez szükséges alapokkal;
 • örömmel menjen iskolába;
 • meg tudjon felelni az iskola követelményeinek;
 • sok barátja legyen;
 • bátran jelentkezzen az órákon.

A program leírása:

Az iskola előkészítő foglalkozássorozat célja, hogy a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt megkönnyítse az iskolakezdést és a felkészülést a játékos válogatókra, továbbá biztosítsuk a zökkenőmentes óvoda- iskola közti átmenetet.

A program kezdetekor egyéni, előzetes személyes mérés alkalmával megfogalmazzuk a  fejlesztendő területeket, egyéni fejlesztési terv készítünk, a mérés eredményéről pedig a szülőknek számokkal, adatokkal,  számukra is egyértelmű tájékoztatást adunk a gyermekük aktuális fejlettségi szintjéről.

A csoportos iskola-előkészítő foglalkozások alkalmával, mely heti két alkalommal, másfél órás időintervallumban valósulnak meg, célzott fejlesztésben részesülnek a gyermekek.

A program végén iskolai felvételhez szükséges ajánlólevelet, pedagógiai jellemzést, állítunk ki a Kínai- Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola elvárásrendszere szerint.

Az általános iskolák tanterve alapján összeállított foglalkozások során különös gondot fordítunk a mentális, kommunikációs és manuális képességek, a kapcsolat teremtési és a problémamegoldó képességek fejlesztésére, az iskolai taneszközök megismerésére és használatára, különböző tanulási technikák elsajátítására. Ez azt jelenti, hogy azon kívül, hogy az iskolai tananyag első féléves anyagának megismerését készítjük elő, igyekszünk kialakítani az iskolai szokásrendszer alapjait is. Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikáció, és a grafomotorika fejlesztésére, nem beszélve a logikai feladatokról, hogy az első osztály vagy a válogató gyerekjáték legyen.

Többek között ezért érdemes minket választani!

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében