Fakultatív programok – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Fakultatív programok

Az EleFanni Magánóvodában Újpesten


Angol

Az óvodai idegennyelvi-nevelés által a gyermekek az iskolai nyelvoktatásban könnyebben érhetnek el magasabb szintet. Erre Fektet különös hangsúlyt az EleFanni Magánóvoda Újpesten. A foglalkozásokon nagyrészt indirekt módon, minimális erőfeszítéssel történik a nyelvelsajátítás, azaz játékon, zenén és kiemelten mozgáson keresztül, így a gyermekek jól érzik magukat, miközben rengeteget fejlődnek, tanulnak.

Hogyan épülnek fel a foglalkozások?

 1. Üdvözlés a Make Circle című dallal
 2. Ráhangolódás az angol nyelvre: időjárás, napok, hónapok, évszakok, hangulatok stb.
 3. Mondókázás, éneklés a szőnyegen: képek, játékok használatával, valamint a kezek, ujjak mozgásával és sok számolással egybekötve. Szókincsbővítés, a gyermekek érdeklődésére alapozva.
 4. Labdajátékok: labda gurítása, dobása, egymásnak adása; így tanulunk bemutatkozni és egymásra figyelni
 5. Mozgásos tevékenységek: sokat foglalkozunk a testrészeinkkel; ügyességi játékokat játszunk elsősorban labdával, mozgásos utasításokat követünk, sokat mozgunk zenére, miközben szavakat, kifejezéseket sajátítunk el.
 6. Szabad játék: rövid pihenőidő, közben angol dalokat hallgatunk
 7. Mesehallgatás/nézés: egy-egy történetet ismerünk meg, amelyet megbeszélünk, kiemelve a lényeget, fontosabb kifejezéseket.
 8. Asztali társasjáték
 9. Elköszönés a Walking walking című dallal
 10. Jutalmazás: fontos a pozitív visszacsatolás!

 

Melyek a foglalkozás céljai?

 • Jó hangulat, nevetés, vidámság
 • Megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet
 • Bátorítani a nyelvhasználatra
 • Sikerélményt biztosítani
 • Rugalmasabb gondolkodás
 • Emlékezet fejlesztése
 • Hangképzés, hanglejtés fejlesztése
 • Kommunikáció fejlesztése (nem csak nyelvi!)
 • Logikai, matematikai készségek fejlesztése
 • Mozgásfejlesztés, mozgáskoordináció, ritmusérzék
 • Szociális fejlesztés

Manó torna

A mozgás azon túl, hogy egészséges életmódra nevel, fejleszti az állóképességet, erőnlétet, az idegrendszer megfelelő érését is elősegíti, ezzel biztosítva a tanulási készségek kialakulását. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az újpesti EleFanni Magánóvoda fakultatív programjai közt szerepeljen a legkisebbek kedvence, a Manó torna.

Ahhoz, hogy a gyermekek 6- 7 éves korra iskolaéretté váljanak és az iskolai beválásuk zökkenőmentes, kudarc nélküli legyen, már 3- 4 éves korban is sokat tehetünk.

A Manó torna foglalkozásokon ehhez nyújtunk segítséget sok mozgásos játékkal, mozgásfejlesztő eszközökkel, mondókákkal, dalokkal, bábokkal.
Babzsák, karika, labda, egyensúlyozó eszközök, pad lufi, alagút, tölcsér stb. segítik az idegrendszer megfelelő érését, vesztibuláris és taktilis ingerléssel, amik a két agyfélteke közötti kapcsolatot segítik elő, ami a megfelelő tanulási- megismerési folyamatok kialakulásához elengedhetetlen.
A foglalkozáson játszva fejlődhetnek a gyerekek saját fejlődési ütemüket figyelembe véve.

A foglalkozásokon az alábbi területek fejlesztése a cél:

 • nagymozgások (ugrások, futások stb.)
 • elemi mozgások (kúszás, mászás, gurulás, járások stb.)
 • testvázlat, lateralitás (testrészek felismerése, megnevezése)
 • ritmusérzék (tapsokkal, dalokkal, mondókákkal)
 • idegrendszer (vesztibuláris (egyensúlyozó) rendszerre ható gyakorlatok, a fennmaradó csecsemőkori reflexek gátlás alá helyezése)
 • taktilis érzékelés (különböző tárgyak, eszközök, felületek használatával)
 • szociális viselkedés, szabálytudat, társas kapcsolatok (szabályjátékokkal)
 • önbizalom („Ezt is meg tudom csinálni!” érzés erősítése sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel)
 • beszéd, kommunikáció, anyanyelvi készség (mondókázás helyes artikulációval, beszédindító gyakorlatokkal)
 • észlelés, érzékelés (vizuális, auditív, taktilis)
 • térbeli tájékozódás (futójátékokkal)
 • koncentrációs készség (akadálypályákkal)
 • figyelem (tartósságának, intenzításának növelése)
 • kudarctűrő képesség („nyerős” játékok, egészséges versenyszellem kialakítása)
 • finommotorika
 • lábboltozat erősítése, lúdtalp megelőzés („zsepi” tornával)

A foglalkozást megkésett mozgás és beszédfejlődés esetén különösen ajánlott.


Alapozó torna

Az EleFanni Magánóvodában Újpesten a gyermekek igény szerint választhatják a Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (ú.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia lehetőségét, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer “belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.


Póni Lovaglás

A lovaglás jótékony hatása a gyermekekre kétségtelen.

Az állattal való szoros kapcsolat pozitív pszichés hatást fejt ki a lovasra, aki harmonikusabb lelki állapotba kerül. A gyerekek a lovaglás hatására könnyebben szocializálódnak, illetve kommunikációs képességeik is észrevehetően javulnak. A nyugodtabb lelki állapot a koncentráció és a memória javulását eredményezi. Ez pedig közvetett úton, de határozottan javítja a mentális képességeket is.

A lovaglás hihetetlenül jó tartásjavító gyakorlat, mert lóháton csak egyenes háttal, büszke tartással lehet ülni. Görbe háttal, rossz tartással ugyanis csak nehezen tudná magát megtartani a gyermek a mozgó állaton. A lépésben járó ló mozgása, mely szinte teljesen azonos az emberi járással, áttevődik a hátán ülő lovasra. A ló mozgására ráhangolódva a gerinc tartásáért felelős összes izmot fiziológia tréningnek tehetjük ki.

A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt.

A ló hátán végzett tornagyakorlatok a lovastorna. Ennek során a lovas sokkalta inkább a saját ülésére van hagyatkozva, mint a normál lovaglás során. A lovastorna csökkenti a félelmet, hiszen a gyakorlatok fokozatosan nehezülnek a gyerekek teljesítményétől függően, és a sikeres végrehajtás mindig növeli önbizalmukat.

A lovastorna, a lovon való mozgás öröme nagy vonzerőt jelent azoknál a gyerekeknél, akik egyébként nem szívesen mozognak. A ló kedvéért hajlandóak gimnasztikázni, és „magukon dolgozni”, míg egy átlagos tornaórán nem igyekeznek különösképpen.

Minden gyermeket vár két kis barátságos pónilovunk!

Sakk

Játékos foglalkozásainkon nemcsak a sakkjáték megszerettetése a célunk, hanem a logikai gondolkodás fejlesztése, az óvodások felkészítése az iskolás évekre, a koncentráció, a számítási készség, a türelem és a figyelem fejlesztése. A sakk megtanít az ellenfél tiszteletére, megtanít arra, hogy egy problémára lehet több megoldást is találni, valamint a kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, így kitartásra is nevel. Óráinkon megtanítjuk a gyerkőcöknek kezelni a sikert és a kudarcot, mert a sakk játék, sport és művészet egyszerre, aminek pozitív jellemformáló hatása régóta ismert.

Néptánc


Iskolaelőkészítés

Szeretné, hogy gyermeke felkészülten várja az iskolát? A jelenlegi oktatási rendszerben a gyerekeknek sok olyan követelménynek kell megfelelniük az iskola első osztályában, amit az óvodában nem feltétlenül gyakorolhattak be. Az EleFanni Magánóvodában Újpesten Mi abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a gyerekek könnyen vegyék ezeket az akadályokat.

Amit fejlesztünk:

 • figyelem,
 • emlékezet, memória,
 • kreativitás,
 • nagymozgás és finommotorika, térirányok,
 • beszédfejlesztés, szókincs bővítés,
 • írás előkészítés,
 • számolási készségek,
 • szociális készségek,
 • feladattudat alakítása.

Logopédia

Az EleFanni Magánóvoda Újpesten Logopédiai fejlesztést is kínál a gyermekeknek.

Néhány szó a Logopédiáról…………

Többen, ha meghallják a logopédia szót, azonnal arra gondolnak, hogy a gyermekük fogyatékossággal rendelkezik és egyik vagy mindkét szülő elzárkózik a logopédiai folyamatban való részvételtől. Ezzel gyermekük további életét nehezítik, folyamatos kudarcélményeknek lesznek kitéve az óvodában, iskolában és a sikerek elmaradása, de pontosabban a sikertelenségek sorozata frusztrációt, másodlagos pszichés tüneteket okozhat. Arról nem is beszélve, hogy a minél korábban kezdett fejlesztő munka elengedhetetlen a gyermek egyenletes fejlődése szempontjából.

A beszédben akadályozott, beszédhibás gyermekek a verbális képesség kortárscsoporttól eltérő színvonalú fejlettsége következtében csak megfelelő támogatással, fejlesztési segítséggel képesek lehetőségeikhez mérten sikeressé válni.

A korai fejlesztés, az óvodai nevelés, a kisiskoláskor szerepe óriási!

Az utóbbi években egyre nő azoknak a súlyos, halmozottan beszédhibás gyerekeknek a száma, akiknek nemcsak a beszédükkel van problémájuk, hanem egyéb képességeikkel is: részképesség gyengeség, percepciós zavarok, mozgáskoordináció fejletlensége, finommotoros ügyetlenség, rövid és hosszútávú emlékezet fejletlensége és pszichés zavarok. Mindez a megváltozott családi életre is visszavezethető. A szülők egy részének kevés ideje van a gyermekére: egy anya átlagosan napi 12 perc valódi beszélgetést folytat gyerekével: az állandó versenyhelyzet, a munkahelyeken a „racionalizálás” egyre fokozódó nyomása mind hallgatagabbá, hűvösebbé teszi az embereket. (A televízió nézés a legkárosabb tényező mely egyre több időt köt le, a bekapcsolt tévé mellett „háttér-televíziózási” idő ennél sokkal több). Mindezek ismeretében szükséges a logopédia tanácsadás és terápia, mely segíti a szülőt gyermeke fejlesztésében és a hátrányok leküzdésében.

Az örömmel végzett játék, az örömmel végzett munka és az örömmel végzett tanulás az idegrendszer olyan készenléti állapotában megy végbe, amikor az elsajátítás optimális, közepes intenzitású és kellemes ingeregyüttesek formájában tartja fenn az egyén saját aktivitásait. Az óvodás életkor szenzitív periódus, azaz bizonyos értelmi és szociális képességek kialakulásának optimális időpontja. Ez a tanulási folyamat szinte teljes egészében a játékban talál közvetítő közegére. Funkciókat tanul a játék útján, struktúrák épülnek fel, amelyek bonyolult organizációkká szerveződnek és számos integratív kapcsolat alakul ki. Tehát a játék alapvető és elsődleges, amely áthatja a gyermek egyéb tevékenységeit.

Jóga

A  jóga a testi lelki harmónia elérésére törekszik. Oldja a feszültségeket, blokkokat fizikai és érzelmi síkon is. A gyerekekkel való jógázás célja a gerinc rugalmasságának, hajlékonyságának megőrzése, egy erősebb testtudat kialakítása, az izmok erősítése és a koncentrációs képesség fejlesztése. A relaxáció során megtanuljuk, hogyan engedjük el a feszültséget, hogyan lazítsuk el a testet, aztán nyugtassuk le az elmét.

Modern tánc

Különböző tánctechnikák, izolációs mozdulatsorok, improvizációs feladatok jellemzik a táncórát.

A Modern tánc fejleszti a gyerek testtudatát, egyensúlyérzékét, improvizációs készségét, izomzatát, testtartását, hajlékonyságát.

Táncos bemelegítés után sorgyakorlatok, tánclépések következnek, amit egy koreográfia megtanulása követ.

Improvizációs játékokkal zárjuk az órát.

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében