Célunk – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Célunk:

Az EleFanni Magánóvodában célunk, hogy a gyermekekből derűs, egészséges lelkű, teljesítményre képes, szeretet adni és kapni tudó, az emberi élet értékeit felismerő és azok szerint élő felnőtt legyen.

A teljes személyiséget fejlesztő, sokoldalú, tervszerű pedagógiai munka a családokkal együttműködve, derűs légkörben, az otthonosság, a védettség biztosításával érzelem-és élmény- gazdag, nyitott és biztonságot nyújtó környezetben, a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez, adottságaihoz, képességeihez igazított bánásmód alkalmazásával valósul meg. Óvodáinkban az ismeretszerzés is a játékos tanulás- tanítás folyamatában valósul meg, építve a kisgyermek eredendő kíváncsiságára, tevékenységi vágyára.

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében