Feladatunk – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Feladatunk

Az EleFanni Magánóvodában feladatunk, hogy olyan humán légkörben éljünk és dolgozzunk, amelyben a gyermek és felnőtt egyaránt örömét leli, ahol a szeretet természetes, igazi érzésként árad. Szakképzett, magukat folyamatosan fejlesztő óvodapedagógusok játékba ágyazott sokoldalú tevékenységekkel, az óvodások egyéniségét tiszteletben tartva, az egyénenkénti célirányos képességfejlesztést kiemelve nagy hangsúlyt fektetnek az esztétikai nevelésre. Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség és igény szerint végezzék a gyermekek a tevékenységeket.  A nap átfogó és legfőbb tevékenysége a játék. A folyamatos napirendben biztosított a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés lehetősége. Az óvónők alkalmazkodnak az egyes gyermekek önállóságához, képességeihez, tulajdonságaihoz és ebből kiindulva fejlesztik őket. A napirendet jellemzi a biztonságot nyújtó stabilitás és a változtatásokra is lehetőséget adó rugalmasság. A tevékenységeket úgy szervezzük, hogy azok a játék menetét ne zavarják. Nincs sürgetés, csak buzdítás és alkalmazzuk a kivárás módszerét. Kialakított hagyományainkat megőrizve (kirándulások, sportnapok, bábelőadások, közös ünnepek, kiállítások) nyitunk minden újra.

 

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében