Angol – EleFanni ovi

New Layer New Layer New Layer

Óvoda

3-6 éves korig

Bölcsőde

Iskolaelőkészítő

5-7 éves korig

1,5-3 éves korig

Angol

Az óvodai idegennyelvi-nevelés által a gyermekek az iskolai nyelvoktatásban könnyebben érhetnek el magasabb szintet. A foglalkozásokon nagyrészt indirekt módon, minimális erőfeszítéssel történik a nyelvelsajátítás, azaz játékon, zenén és kiemelten mozgáson keresztül, így a gyermekek jól érzik magukat, miközben rengeteget fejlődnek, tanulnak.

Hogyan épülnek fel a foglalkozások?

 1. Üdvözlés a Make Circle című dallal
 2. Ráhangolódás az angol nyelvre: időjárás, napok, hónapok, évszakok, hangulatok stb.
 3. Mondókázás, éneklés a szőnyegen: képek, játékok használatával, valamint a kezek, ujjak mozgásával és sok számolással egybekötve. Szókincsbővítés, a gyermekek érdeklődésére alapozva.
 4. Labdajátékok: labda gurítása, dobása, egymásnak adása; így tanulunk bemutatkozni és egymásra figyelni
 5. Mozgásos tevékenységek: sokat foglalkozunk a testrészeinkkel; ügyességi játékokat játszunk elsősorban labdával, mozgásos utasításokat követünk, sokat mozgunk zenére, miközben szavakat, kifejezéseket sajátítunk el.
 6. Szabad játék: rövid pihenőidő, közben angol dalokat hallgatunk
 7. Mesehallgatás/nézés: egy-egy történetet ismerünk meg, amelyet megbeszélünk, kiemelve a lényeget, fontosabb kifejezéseket.
 8. Asztali társasjáték
 9. Elköszönés a Walking walking című dallal
 10. Jutalmazás: fontos a pozitív visszacsatolás!

 

Melyek a foglalkozás céljai?

 • Jó hangulat, nevetés, vidámság
 • Megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet
 • Bátorítani a nyelvhasználatra
 • Sikerélményt biztosítani
 • Rugalmasabb gondolkodás
 • Emlékezet fejlesztése
 • Hangképzés, hanglejtés fejlesztése
 • Kommunikáció fejlesztése (nem csak nyelvi!)
 • Logikai, matematikai készségek fejlesztése
 • Mozgásfejlesztés, mozgáskoordináció, ritmusérzék
 • Szociális fejlesztés

Elérhetőségeink:

EleFanni
Magánóvoda és Bölcsőde
1047 Budapest,
Baross utca 91-95.
(Belső park)

Mobil:+36 30 320 7998
E-mail: elefanniovi@gmail.com

© 2024 | EleFanni Magánóvoda és Bölcsőde | Készült a Tűzló dekor Kft. webműhelyében